Phân bón Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười bón cho vùng Lúa - Tôm trên giống ST24 tại huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau

 Thực tế đồng ruộng ngày 01/12/2019.

 


Bón phân hiệu Con Lười giúp cây Lúa phát triển tốt, tăng sức đề kháng đối với sâu bệnh hại và điều kiện bất thuận của môi trường.

 

 

 
Sản phẩm cùng loại
Bà con tại Hải Phòng ứng dụng phân bón Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười vào sản xuất Táo nhằm nâng cao chất lượng nông sản Bà con tại Hải Phòng ứng dụng phân bón Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười vào sản xuất Táo nhằm nâng cao chất lượng nông sản

 Kết quả sử dụng phân bón Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười cho cây Táo tại nhà chú Nguyễn Đức Phương tại Quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Chi tiết
Để phục vụ bà con trong vụ Đông Xuân năm 2020 kịp thời phân bón Công Nghệ Sinh học hiệu Con Lười liên tục được đưa về huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. Để phục vụ bà con trong vụ Đông Xuân năm 2020 kịp thời phân bón Công Nghệ Sinh học hiệu Con Lười liên tục được đưa về huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

 XIN THÔNG BÁO!
Phân bón Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười liên tục được chuyển về tại Đại lý tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.
Chi tiết

PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI ĐƯỢC ĐƯA VỀ XÃ VĨNH LỢI, HUYỆN TÂN HƯNG, TỈNH LONG AN ĐỂ PHỤC VỤ BÀ CON TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2020 PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI ĐƯỢC ĐƯA VỀ XÃ VĨNH LỢI, HUYỆN TÂN HƯNG, TỈNH LONG AN ĐỂ PHỤC VỤ BÀ CON TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2020

NHẰM GIÚP CÂY LÚA SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN TỐT - TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG - GIẢM SÂU BỆNH HẠI CHO CÂY ==> TẠO TIỀN ĐỀ CHO NĂNG SUẤT CAO.
☎️

Chi tiết
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10