Phân bón Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười bón cho vùng Lúa - Tôm trên giống ST24 tại huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau

 Thực tế đồng ruộng ngày 01/12/2019.

 


Bón phân hiệu Con Lười giúp cây Lúa phát triển tốt, tăng sức đề kháng đối với sâu bệnh hại và điều kiện bất thuận của môi trường.