Quy trình bón phân hiệu Con Lười cho giống Lúa ST24 đạt năng suất cao huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang trong vụ Đông Xuân năm 2020.

 

 

 

 

Sản phẩm cùng loại