PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI

 Ngày 09/12/2020, Phân bón hiệu Con Lười tiếp tục phục vụ bà con TP Cần Thơ trồng Lúa trong vụ Đông Xuân năm 2021. 10/12/2020
Ngày 09/12/2020, Phân bón hiệu Con Lười tiếp tục phục vụ bà con TP Cần Thơ trồng Lúa trong vụ Đông Xuân năm 2021.
Chúc bà con có một vụ mùa bội thu khi sử dụng phân bón hiệu Con Lười.
 
Ngày 4/12/2020, Công ty Phân bón Mùa Vàng chuyển phân bón hiệu Con Lười về phục vụ bà con trồng Lúa tại huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. 05/12/2020
Ngày 4/12/2020, Công ty Phân bón Mùa Vàng chuyển phân bón hiệu Con Lười về phục vụ bà con trồng Lúa tại huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

 Chúc bà con có những vụ mùa bội thu khi sử dụng phân bón Công nghệ sinh học hiệu Con Lười

Anh Vũ Tiến Hiệp ở huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang tin dùng Phân Bón Công nghệ Sinh Học hiệu Con Lười cho cây Lúa trong vụ Đông Xuân năm 2021 04/12/2020
Anh Vũ Tiến Hiệp ở huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang tin dùng Phân Bón Công nghệ Sinh Học hiệu Con Lười cho cây Lúa trong vụ Đông Xuân năm 2021

 Ngày 02/12/2020, Công ty phân bón Mùa Vàng giao 2 tấn phân hiệu Con Lười về cho anh Vũ Tiến Hiệp ở huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

Ngày 25/11/2020, Công ty Phân bón Mùa Vàng giao phân bón hiệu Con Lười về cho anh Lương ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. 30/11/2020
Ngày 25/11/2020, Công ty Phân bón Mùa Vàng giao phân bón hiệu Con Lười về cho anh Lương ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

 Chúc Anh Lương có một vụ mùa bộ thu khi sử dụng phân bón Công nghệ sinh học hiệu Con lười trong vụ Đông Xuân năm 2021!

Các chuyến hàng nhỏ trở phân bón hiệu Con Lười vượt ngàn dặm đến với nhà nông các tỉnh Miền Tây Nam Bộ 25/11/2020
Các chuyến hàng nhỏ trở phân bón hiệu Con Lười vượt ngàn dặm đến với nhà nông các tỉnh Miền Tây Nam Bộ

 Chúc bà con có một vụ mùa bội thu khi sử dụng phân bón Công nghệ sinh học hiệu Con Lười!

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10