Phân Con Lười

Chè an toàn bón phân Con Lười 09/03/2018
Chè an toàn bón phân Con Lười

 Nước chè thơm ngon, đậm đà,giảm vị chát, tăng vị ngọt hậu và được nước

Cách bón phân Cho cây lúa tốt nhất - Bón Phân Con Lười 2 lần một vụ 24/02/2018
Cách bón phân Cho cây lúa tốt nhất - Bón Phân Con Lười 2 lần một vụ

 Giống lúa 5451 bón phân Con Lười 2 lần một vụ tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

 

 

Lúa bón Phân Con Lười tại Cần Thơ 11/02/2018
Lúa bón Phân Con Lười tại Cần Thơ

 Cây lúa xanh đến khi chín

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10