Phân Con Lười

THƠ LƯỜI 04/12/2018
THƠ LƯỜI

 

Ứng dụng Phân bón công nghệ sinh học  nhãn hiệu Con Lười cho Dưa chuột tại Hải Phòng 30/11/2018
Ứng dụng Phân bón công nghệ sinh học nhãn hiệu Con Lười cho Dưa chuột tại Hải Phòng

 Cây phát triển tốt, sạch sâu bệnh, ra nhiều hoa, sai quả, quả to đồng đều, mã quả đẹp, chất lượng thơm ngon hơn dưa bón phân truyền thống.

Ngô vụ Đông năm 2018 bón Phân Hiệu Con Lười cho kết quả rất tuyệt vời tại TP Hải Phòng 26/11/2018
Ngô vụ Đông năm 2018 bón Phân Hiệu Con Lười cho kết quả rất tuyệt vời tại TP Hải Phòng

 Cây Ngô phát triển tốt: Bộ rễ ăn sâu, ôm nhiều đất, chống đổ rất tốt, thân cây to, chắc khỏe, cứng cây, bản lá to, sạch sâu bệnh hại.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10