Phân Con Lười

Bón Phân Hiệu Con Lười NPK17.5.11 cho Lúa vụ Mùa năm 2018 tai xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng 02/08/2018
Bón Phân Hiệu Con Lười NPK17.5.11 cho Lúa vụ Mùa năm 2018 tai xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

 Phân bón hiệu Con lười là phân bón công nghệ sinh học phù hơp với mọi loại đất và các loại cây trồng đem lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao.

Thành quả cánh đồng lúa bón phân Con Lười tại tỉnh Hải Dương. 22/07/2018
Thành quả cánh đồng lúa bón phân Con Lười tại tỉnh Hải Dương.

 Bông lúa chín vàng óng, hạt chắc vào tận cậy mà lá đòng vẫn còn xanh. Cây Lúa khoẻ mạnh, sạch sâu bệnh hại.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10