Phân Con Lười

Ngày 06-01-2021, Công ty Mùa Vàng tiếp tục đưa Phân Bón Công Nghệ Sinh học hiệu Con Lười F16 về cho anh Vũ ở huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long trồng Mít. 07/01/2021
Ngày 06-01-2021, Công ty Mùa Vàng tiếp tục đưa Phân Bón Công Nghệ Sinh học hiệu Con Lười F16 về cho anh Vũ ở huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long trồng Mít.

 Vườn Mít phát triển lá to dày lá, búp lá nở mập, màu lá sáng bóng cây phát triển nhanh, sạch sâu bệnh hại.

Phân bón công nghệ sinh học hiệu Con Lười - giải pháp gốc giúp cây Lúa chống đổ ngã 30/12/2020
Phân bón công nghệ sinh học hiệu Con Lười - giải pháp gốc giúp cây Lúa chống đổ ngã

 Vụ nay đổ ngã rất nhiều

Phân Lười cho thấy những điều thật hay

Rễ sâu bám chặt đế cày

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10