Phân Con Lười

Nông dân miền tây tin dùng phân bón hiệu Con Lười cho Lúa và cây ăn trái 07/05/2020
Nông dân miền tây tin dùng phân bón hiệu Con Lười cho Lúa và cây ăn trái

 Phân bón CNSH hiệu Con Lười có rất nhiều ưu điểm khi bón cho cây Lúa như giảm sâu bệnh hại, giảm đổ ngã, cải tạo đất tốt, nâng cao năng suất và chất lượng thóc gạo

Thực tế Vườn Cam tại tỉnh Kiên Giang sử dụng phân bón Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười được 3 năm đến nay bắt đầu ra trái	06/05/2020
Thực tế Vườn Cam tại tỉnh Kiên Giang sử dụng phân bón Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười được 3 năm đến nay bắt đầu ra trái

 Bón Công Nghệ Sinh Học hiệu Con Lười cho vườn Cam đem lại những lợi ích sau: Nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, giảm thất thoát phân bón do bay hơi và rửa trôi. Tăng sức đề kháng cho cây. Giảm sâu bệnh hại cây

Thực tế đồng ruộng bón phân CNSH hiệu Con Lười nhà anh Lê Hùng Pho tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ngày 04/05/2020 - Lúa 5451 còn 15 ngày nữa là cho thu hoạch 05/05/2020
Thực tế đồng ruộng bón phân CNSH hiệu Con Lười nhà anh Lê Hùng Pho tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ngày 04/05/2020 - Lúa 5451 còn 15 ngày nữa là cho thu hoạch

 ✅ Cây lúa phát triển tốt, sạch sâu bệnh hại ( cả vụ anh khoa chỉ phun ngừa 1 lần khi lúa được 22 ngày).✅ Thân cây cứng, chống đổ ngã tốt. ✅ Bông Lúa chắc mẩy tận cậy.

Ngày 02/05/2020, Cán bộ Gia Đình Lười Hải Phòng đi thăm những cánh đồng Cà Chua bón phân Công nghệ sinh học hiệu Con Lười F16 trong vụ Xuân Hè năm 2020 02/05/2020
Ngày 02/05/2020, Cán bộ Gia Đình Lười Hải Phòng đi thăm những cánh đồng Cà Chua bón phân Công nghệ sinh học hiệu Con Lười F16 trong vụ Xuân Hè năm 2020

 Cây cà chua bón phân hiệu Con Lười phát triển tốt, bộ lá xanh bền, bản lá to và dày, sạch sâu bệnh hại. Cây ra nhiều hoa, tỷ lệ đậu quả cao, kích thước quả to đồng đều, mã bóng đẹp.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10