PHÂN BÓN HIỆU CON LƯỜI

Thực tế đồng ruộng Lúa của anh Chiêu ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long bón phân hiệu Con Lười trong vụ Xuân năm 2021. 25/02/2021
Thực tế đồng ruộng Lúa của anh Chiêu ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long bón phân hiệu Con Lười trong vụ Xuân năm 2021.

Bông Lúa bón phân công nghệ sinh học hiệu Con Lười to như đuôi chồn, hạt chắc mẩy tới cậy.

Những ngày đầu xuân năm 2021, công ty CP Phân bón Mùa Vàng giao phân bón hiệu Con Lười cho đại lý Út Mười tại huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An 22/02/2021
Những ngày đầu xuân năm 2021, công ty CP Phân bón Mùa Vàng giao phân bón hiệu Con Lười cho đại lý Út Mười tại huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

 Chuyến hàng Khai xuân năm 2021 của đại lý Út Mười tại huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

Ngày 06-01-2021, Công ty Mùa Vàng tiếp tục đưa Phân Bón Công Nghệ Sinh học hiệu Con Lười F16 về cho anh Vũ ở huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long trồng Mít. 07/01/2021
Ngày 06-01-2021, Công ty Mùa Vàng tiếp tục đưa Phân Bón Công Nghệ Sinh học hiệu Con Lười F16 về cho anh Vũ ở huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long trồng Mít.

 Vườn Mít phát triển lá to dày lá, búp lá nở mập, màu lá sáng bóng cây phát triển nhanh, sạch sâu bệnh hại.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10