Cây Lúa nở bụi khỏe - trỗ tập trung - chín đồng loạt | Sử dụng phân bón hiệu Con Lười
Tác giảQuản trị viên

Vua Lười đánh giá một số ưu điểm nổi bật của cây lúa sử dụng phân bón hiệu Con Lười, bao gồm:

1. Khả Năng nở bụi khỏe: Cây lúa bón phân hiệu Con Lười có khả năng đẻ nhánh khỏe và tập trung là cơ sở tạo ra bông lúa hữu hiệu cho năng suất cao.

2. Tỷ Lệ Nhánh Đồng Đều: Khả năng đẻ nhánh tập trung là yếu tố quan trọng giúp tỷ lệ các nhánh to đồng đều, nhánh mẹ, nhánh con xấp xỉ bằng nhau. Điều này giúp bông lúa chín đồng loạt, cho năng suất tối ưu nhất.

3. Tỷ Lệ Nhánh Hữu Hiệu Cao: Đây là một ưu điểm quan trọng, vì đây là một trong những yếu tố cấu thành nên năng suất của cây lúa.

4. Trỗ Bông Đều: Cây lúa đồng loạt trỗ bông sẽ chín tập trung giúp quá trình thu hoạch dễ dàng hơn và giảm thất thoát do rụng quả khi thu hoạch.

5. Bông lúa trỗ thoát cổ bông, bộ lá đài thẳng đứng giúp hạn chế nấm bệnh hại ở cổ bông. Điều này giúp bảo vệ thành quả của bông lúa đảm bảo năng suất và chất lượng lúa gạo cao.

6. Bông Lúa Chín Đồng Loạt: Việc bông lúa chín đồng loạt giúp nông dân xác định ngày gặt một cách chính xác, tối ưu hóa thời gian thu hoạch và đảm bảo chất lượng thóc.

Phân bón hiệu Con Lười

https://phanconluoi.com/dac-diem-uu-viet-cua-cay-lua-bon-phan-hieu-con-luoi

 

5 / 5 (3Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận